Witamy

Szanowni Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!

Witamy na stronie Krakowskiego Komitetu Okręgowego oraz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zdecydowaliśmy założyć wspólną stronę internetową z dwóch powodów. Po pierwsze, oba Komitety Okręgowe ściśle ze sobą współpracują, organizując spotkania dla nauczycieli oraz wykłady dla uczniów. Po drugie, wielokrotnie zdarzało się, że mylono oba Komitety, w wyniku czego Komitet Krakowski otrzymywał prace uczniów z Małopolski, i odwrotnie. Wspólna strona internetowa naszych Komitetów ułatwi więc komunikację i przepływ informacji między nami a Państwem.

Jednocześnie informujemy, że Krakowski Komitet Okręgowy obejmuje swoim działaniem wszystkie szkoły w Krakowie, natomiast Małopolski Komitet Okręgowy – szkoły w Małopolsce (z wyłączeniem szkół krakowskich). Przewodniczącym Komitetu Krakowskiego jest prof. dr hab. Bogusław Dopart, a Sekretarzem – dr hab. Mateusz Skucha. Przewodniczącym Komitetu Małopolskiego jest prof. dr hab. Krzysztof Zajas, a Sekretarzem – mgr Edyta Jantos. Wszelkie informacje na temat obu Komitetów znajdują się w zakładce „O Nas”, zaś wszelkie dane kontaktowe – w zakładce „Kontakt”.

Najważniejszą funkcję – z perspektywy komunikacji między nami – pełni zakładka „Aktualności”. W niej bowiem na bieżąco informujemy Państwa o organizowanych przez nas spotkaniach, o eliminacjach okręgowych oraz o wynikach kolejnych etapów Olimpiady. Prosimy zarazem o uważną lekturę publikowanych w „Aktualnościach” postów.

W zakładce „Wskazówki” zamieściliśmy sugestie naszych Jurorów dotyczące zasad przygotowania pracy na etap szkolny oraz pisania analizy i interpretacji tekstu literackiego. Znajdujące się tu wskazówki nie mają charakteru obligatoryjnego, lecz pełnią rolę – właśnie – sugestii, które mogą pomóc zarówno Olimpijczykom, jak i Nauczycielom. W zakładce tej zamieściliśmy również listę książek i artykułów na temat analizy i interpretacji tekstu literackiego (w ujęciu teoretycznym i praktycznym). Lista nie jest spisem lektur, a znajomość wskazanych rozpraw nie jest obowiązkowa. Ma ona na celu pomoc Olimpijczykowi w pisaniu dojrzałej interpretacji, czyli – w zdobyciu umiejętności sprawdzanych na każdym etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Z kolei w zakładce „Archiwum” będziemy zamieszczać najlepsze prace naszych Olimpijczyków – zarówno z etapu szkolnego, jak i okręgowego. Prace te mogą okazać się nie tylko pożytecznym wzorem dla innych Olimpijczyków, lecz także interesującym opracowaniem danego tematu lub ciekawą interpretacją wybranego utworu.

Jednocześnie zawiadamiamy, że szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, podstaw prawnych, regulaminów, spisów lektur oraz tematów z ubiegłych lat znajdują się na stronie Komitetu Głównego (www.olijp.pl).

Wszystkim Olimpijkom i Olimpijczykom życzymy samych sukcesów!

Reklamy